RAPOARTE DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 CONSILIERI LOCALI