RAPORT PRIVIND SITUATIA ECONOMICO-SOCIALA – ANUL  2016