HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2019

HCL 43 anularea obligaţiilor bugetare accesorii restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local, precum și aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor

HCL 42 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA HCL 42 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HCL 41 – MODIFICAREA INVHCL

40 – APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI PE TRIM. II 2019ENTARULUI DOMENIULUI PRIVAT