PROIECTE DE HOTĂRÂRI – 2019 (OUG 57/2019)

PROIECT DE HOTARARE 1 – APROBARE CONT EXECUTIE TRIM. II 2019

PROIECT DE HOTARARE 2 – MODIFICAREA SI COMPLETAREA DOMENIULUI PUBLIC

PROIECT DE HOTARARE 3 APROBARE ANULARE OBLIGATII BUGETARE ACCESORII RESTANTE

PROIECT DE HOTARARE 4 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA