PROIECTE DE HOTĂRÂRI – 2020

PROIECT DE HOTARARE 1 – UTILIZARE EXCEDENT ANUAL PENTRU ACOPERIREA TEMPORARA A GOLURILOR DE CASA

PROIECT DE HOTARARE 2 aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ȘCOALA BERTEȘTII DE JOS, SAT BERTEȘTII DE JOS, COMUNA BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA

PROIECT DE HOTARARE 3 aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR)

PROIECT DE HOTARARE 4 aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Ulmu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI – 2019 (OUG 57/2019)

PROIECT DE HOTARARE 1 – APROBARE CONT EXECUTIE TRIM. II 2019

PROIECT DE HOTARARE 2 – MODIFICAREA SI COMPLETAREA DOMENIULUI PUBLIC

PROIECT DE HOTARARE 3 APROBARE ANULARE OBLIGATII BUGETARE ACCESORII RESTANTE

PROIECT DE HOTARARE 4 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

PROIECT DE HOTARARE  7  TRANSFORMARE POSTURI CONTRACTUALE IN FUNCTII PUBLICE

PRIECT DE HOTARARE  8  PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE

PROIECT DE HOTARARE 9 – REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ASOCIATIEI CLUB SPORTIV DACIA BERTESTI

PROIECT DE HOTARARE 10 – aprobarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea unor activități cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019

PROIECT DE HOTARARE 11 – stabilirea retelei scolare pentru anul școlar 2019 – 2020

PROIECT DE HOTARARE 12 PROGRAM PENTRU INTRETINEREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL-2020

PROIECT DE HOTARARE 13 – Planul de actiuni sau lucrari de interes local, pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de munca, in conformitate cu prevederile art. 6, alin.(7) din Legea nr. 416 – 2001

PROIECT DE HOTARARE 14 – Programul activitatilor edilitar-gospodaresti la nivelul comunei Bertestii de Jos pe anul 2020

PROIECT DE HOTARARE 15 -PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE 2020

PROIECT DE HOTARARE 16 – REGULAMENT CONSTITUIRE DREPT SUPERFICIE, CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENURILOR DINDOMENIUL PRIVAT

PROIECT DE HOTARARE 17 – RECTIFICARE BUGET LOCAL 2019

PROIECT DE HOTARARE 18 – APROBARE PROTOCOL COLABORARE CU SC GREENPOINT MANAGEMENT SA

PROIECT DE HOTARARE 19 – APROBARE BUGET LOCAL 2019