PROIECTE DE HOTĂRÂRI – 2019 (OUG 57/2019)

PROIECT DE HOTARARE 1 – APROBARE CONT EXECUTIE TRIM. II 2019

PROIECT DE HOTARARE 2 – MODIFICAREA SI COMPLETAREA DOMENIULUI PUBLIC

PROIECT DE HOTARARE 3 APROBARE ANULARE OBLIGATII BUGETARE ACCESORII RESTANTE

PROIECT DE HOTARARE 4 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

PROIECT DE HOTARARE  7  TRANSFORMARE POSTURI CONTRACTUALE IN FUNCTII PUBLICE

PRIECT DE HOTARARE  8  PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE

PROIECT DE HOTARARE 9 PRIVIND ROF ASOCIATIE CLUB SPORTIV DACIA BERTESTI

PROIECT DE HOTARARE 10 – aprobarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea unor activități cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019

PROIECT DE HOTARARE 11 – stabilirea retelei scolare pentru anul școlar 2019 – 2020

PROIECT DE HOTARARE 12 PROGRAM PENTRU INTRETINEREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL-2020

PROIECT DE HOTARARE 13 – Planul de actiuni sau lucrari de interes local, pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de munca, in conformitate cu prevederile art. 6, alin.(7) din Legea nr. 416 – 2001

PROIECT DE HOTARARE 14 – Programul activitatilor edilitar-gospodaresti la nivelul comunei Bertestii de Jos pe anul 2020